Pobierz plan osiedla
Uprzejmie informujemy, że na tym etapie inwestycji Apartamenty Łagodna, nie ma możliwości wprowadzania zmian aranżacyjnych.
Zadaj nam pytanie
Dostępność Budynek Piętro Nr mieszkania Liczba pokoi Powierzchnia Cena brutto za m2 Cena brutto Karta mieszkania
Dostępne Budynek A Parter 1 3 55.40 m2 7 400,00 zł 409 960,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek A Parter 2 2 36.67 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek A Parter 3 3 55.32 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Dostępne Budynek A Parter 4 3 65.08 m2 7 800,00 zł 507 624,00 zł Pobierz PDF
Dostępne Budynek A Parter 5 3 54.54 m2 7 700,00 zł 419 958,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek A Parter 6 2 36.84 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek A Parter 7 2 42.04 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek A Parter 8 2 36.84 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek A Parter 9 3 60.30 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Dostępne Budynek A Parter 10 3 72.10 m2 7 400,00 zł 533 540,00 zł Pobierz PDF
Dostępne Budynek A Parter 11 2 51.89 m2 7 700,00 zł 399 553,00 zł Pobierz PDF
Dostępne Budynek A Parter 12 2 48.65 m2 7 900,00 zł 384 335,00 zł Pobierz PDF
Dostępne Budynek A 1 piętro 13 3 55.40 m2 7 600,00 zł 421 040,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek A 1 piętro 14 2 36.67 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek A 1 piętro 15 3 55.32 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek A 1 piętro 16 3 65.08 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek A 1 piętro 17 3 54.55 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek A 1 piętro 18 2 36.84 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek A 1 piętro 19 2 42.04 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek A 1 piętro 20 2 36.84 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Dostępne Budynek A 1 piętro 21 3 60.30 m2 7 600,00 zł 458 280,00 zł Pobierz PDF
Dostępne Budynek A 1 piętro 22 3 68.15 m2 7 600,00 zł 517 940,00 zł Pobierz PDF
Dostępne Budynek A 1 piętro 23 2 51.90 m2 7 800,00 zł 404 820,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek A 1 piętro 24 2 45.55 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Dostępne Budynek A 2 piętro 25 3 55.40 m2 7 900,00 zł 437 660,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek A 2 piętro 26 2 36.67 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek A 2 piętro 27 3 55.32 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek A 2 piętro 28 3 65.08 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek A 2 piętro 29 3 54.55 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek A 2 piętro 30 2 36.84 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek A 2 piętro 31 2 42.04 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek A 2 piętro 32 2 36.84 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Dostępne Budynek A 2 piętro 33 3 60.30 m2 7 800,00 zł 470 340,00 zł Pobierz PDF
Dostępne Budynek A 2 piętro 34 3 68.15 m2 7 700,00 zł 524 755,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek A 2 piętro 35 2 51.90 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek A 2 piętro 36 2 45.55 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek A 3 piętro 37 3 55.40 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek A 3 piętro 38 2 36.67 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek A 3 piętro 39 3 55.32 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek A 3 piętro 40 3 65.08 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek A 3 piętro 41 3 54.55 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek A 3 piętro 42 2 36.84 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek A 3 piętro 43 2 42.04 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek A 3 piętro 44 2 36.84 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek A 3 piętro 45 3 60.30 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Dostępne Budynek A 3 piętro 46 3 68.15 m2 7 800,00 zł 531 570,00 zł Pobierz PDF
Dostępne Budynek A 3 piętro 47 2 51.90 m2 8 200,00 zł 425 580,00 zł Pobierz PDF
Dostępne Budynek A 3 piętro 48 2 45.55 m2 8 400,00 zł 382 620,00 zł Pobierz PDF
Dostępne Budynek A 4 piętro 49 3 55.39 m2 8 100,00 zł 448 659,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek A 4 piętro 50 3 69.57 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek A 4 piętro 51 4 78.02 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek A 4 piętro 52 1 36.72 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek A 4 piętro 53 2 36.84 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek A 4 piętro 54 2 42.04 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek A 4 piętro 55 2 36.84 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek A 4 piętro 56 3 60.30 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Dostępne Budynek A 4 piętro 57 3 68.15 m2 8 200,00 zł 558 830,00 zł Pobierz PDF
Dostępne Budynek A 4 piętro 58 2 51.91 m2 8 400,00 zł 436 044,00 zł Pobierz PDF
Dostępne Budynek A 4 piętro 59 2 45.55 m2 8 500,00 zł 387 175,00 zł Pobierz PDF
Dostępne Budynek B Parter 1 2 49.38 m2 7 500,00 zł 370 350,00 zł Pobierz PDF
Dostępne Budynek B Parter 2 2 51.81 m2 7 400,00 zł 383 394,00 zł Pobierz PDF
Dostępne Budynek B Parter 3 3 72.16 m2 7 400,00 zł 533 984,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek B Parter 4 3 60.32 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek B Parter 5 2 36.85 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek B Parter 6 2 42.04 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek B Parter 7 2 36.84 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek B Parter 8 3 54.55 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek B Parter 9 3 65.05 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek B Parter 10 3 55.34 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek B Parter 11 2 39.80 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Dostępne Budynek B Parter 12 3 59.09 m2 7 400,00 zł 437 266,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek B 1 piętro 13 2 46.28 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Dostępne Budynek B 1 piętro 14 2 51.81 m2 7 700,00 zł 398 937,00 zł Pobierz PDF
Dostępne Budynek B 1 piętro 15 3 68.20 m2 7 500,00 zł 511 500,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek B 1 piętro 16 3 60.32 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek B 1 piętro 17 2 36.85 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek B 1 piętro 18 2 42.04 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek B 1 piętro 19 2 36.84 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek B 1 piętro 20 3 54.55 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Dostępne Budynek B 1 piętro 21 3 65.51 m2 8 000,00 zł 524 080,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek B 1 piętro 22 3 55.34 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek B 1 piętro 23 2 36.69 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Dostępne Budynek B 1 piętro 24 3 55.40 m2 7 600,00 zł 421 040,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek B 2 piętro 25 2 46.28 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek B 2 piętro 26 2 51.81 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Dostępne Budynek B 2 piętro 27 3 68.20 m2 7 600,00 zł 518 320,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek B 2 piętro 28 3 60.32 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek B 2 piętro 29 2 36.85 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek B 2 piętro 30 2 42.04 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek B 2 piętro 31 2 36.84 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek B 2 piętro 32 3 54.55 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek B 2 piętro 33 3 65.51 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek B 2 piętro 34 3 55.34 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek B 2 piętro 35 2 36.69 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek B 2 piętro 36 3 55.40 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek B 3 piętro 37 2 46.28 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek B 3 piętro 38 2 51.81 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Dostępne Budynek B 3 piętro 39 3 68.20 m2 7 800,00 zł 531 960,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek B 3 piętro 40 3 60.32 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek B 3 piętro 41 2 36.85 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek B 3 piętro 42 2 42.04 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek B 3 piętro 43 2 36.84 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek B 3 piętro 44 3 54.55 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek B 3 piętro 45 3 65.51 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek B 3 piętro 46 3 55.34 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek B 3 piętro 47 2 36.69 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek B 3 piętro 48 3 55.40 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek B 4 piętro 49 2 46.28 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Rezerwacja Budynek B 4 piętro 50 2 51.81 m2 8 300,00 zł 430 023,00 zł Pobierz PDF
Dostępne Budynek B 4 piętro 51 3 68.20 m2 8 200,00 zł 559 240,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek B 4 piętro 52 3 60.32 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek B 4 piętro 53 2 36.85 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek B 4 piętro 54 2 42.04 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek B 4 piętro 55 2 36.84 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek B 4 piętro 56 1 36.72 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek B 4 piętro 57 4 78.02 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Sprzedane Budynek B 4 piętro 58 3 69.52 m2 0,00 zł 0,00 zł Pobierz PDF
Dostępne Budynek B 4 piętro 59 3 55.41 m2 8 400,00 zł 465 444,00 zł Pobierz PDF